Rakotwórczy gaz w Irlandii – mieszkańcy nie znają ryzyka

Według Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI), gaz ten jest drugim po paleniu papierosów czynnikiem powodującym raka płuc.

Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI) ostrzega przed wpływem rakotwórczego gazu na zdrowie mieszkańców Irlandii.

Rakotwórczy gaz w Irlandii – radon

Radon jest naturalnie występującym gazem radioaktywnym. Jest uwalniany przez rozpad uranu w skałach i glebie. Jest bezbarwny, bezwonny i nie ma smaku.

Gaz wytwarza maleńkie radioaktywne cząstki, które wdychane przez długi czas, mogą osadzać się w drogach oddechowych i powodować dawkę promieniowania do płuc.

Długotrwała ekspozycja na radon może zwiększać ryzyko zachorowania na raka płuc. Szacuje się, że każdego roku 350 przypadków tej choroby w Irlandii jest skutkiem ekspozycji na radon.

Radon nie podrażnia płuc, nie powoduje ani nie zwiększa ryzyka astmy, nie jest też związany z innymi powszechnymi chorobami układu oddechowego.

Jednak na największe ryzyko zachorowania na raka płuc przez radon narażone są osoby palące papierosy – jest to ryzyko 25 razy większe niż u osób niepalących wystawionych na ten sam poziom radonu.

Ostrzeżenie dla mieszkańców

Według ESRI aż 90% społeczeństwa nie zna ryzyka związanego z ekspozycją na radon w swojej okolicy. A w niektórych obszarach kraju radon jest obecny w 20% domów.

Agencja Ochrony Środowiska EPA zachęca właścicieli nieruchomosci do testowania poziomu radonu i do rozcieńczania radonu poprzez instalowanie otworów wentylacyjnych w ścianach lub nawiewnikach okiennych.

Najskuteczniejszym i najczęściej stosowanym sposobem ograniczenia dopływu radonu do domów jest zainstalowanie aktywnego zbiornika radonowego, jak twierdzą specjaliści.

Zwykle można je zainstalować w ciągu jednego dnia, a wszystkie prace wykonuje się poza domem. Według EPA praca kosztuje zazwyczaj około 925 euro, a aktywna studzienka może obniżyć poziom radonu o około 90%.

Więcej: epa.ie