Rekordowa kara finansowa dla platformy Instagram

To największa kara, jaką kiedykolwiek wymierzył Komisarz ds. Ochrony Danych w Irlandii.

Irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC) nałożyła na platformę społecznościową Instagram rekordową karę grzywny. Instagram należy do firmy Facebooka Meta.

Instagram

Grzywnę w wysokości 405 milionów euro przyznano za naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jest to największa kara, jaką kiedykolwiek nałożyła Irlandzka Komisja Ochrony Danych.

Karę przyznano po przeprowadzeniu dochodzenia, które rozpoczęło się 21 września 2020 r., po zgłoszeniu naruszeń dotyczących danych osób małoletnich.

Informacje w tej sprawie zostały przekazane do DPC przez osobę trzecią, naruszenie zostało też zidentyfikowane przez samą komisję.

Rzecznik Facebook Meta poinformował, że kwestia dotyczyła starych ustawień kont osób małoletnich na platformie Instagram, które zostały już zaktualizowane.

Zapewniono też, że udostępniono „wiele nowych funkcji, które pomagają zapewnić nastolatkom bezpieczeństwo i prywatność ich informacji.

WhatsApp

To druga bardzo wysoka kara dla właściciela Instagrama w ciągu roku. We wrześniu 2021 r. Facebook został ukarany za naruszenia dotyczące komunikatora WhatsApp.

Kara grzywny w wysokości 225 mln euro została wówczas wymierzona przez Irlandzką Komisję Ochrony Danych w związku z naruszeniem czterech różnych artykułów europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Dochodzenie obejmowało przejrzystość informacji przekazywanych użytkownikom o tym, w jaki sposób ich dane były udostępniane między WhatsApp a innymi firmami należącymi do Facebooka.

W marcu br. Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 17 mln euro na Facebook Meta w następstwie dochodzenia w sprawie serii 12 powiadomień o naruszeniu danych.