Rekordowa liczba osób bez domu w Irlandii

W styczniu Irlandia odnotowała najwyższą w historii liczbę osób korzystających z awaryjnego zakwaterowania.

Początek roku przyniósł zatrważające statystyki dotyczące bezdomności w Irlandii.

Bezdomność w Irlandii

Mimo niewielkiego spadku liczby osób bez domu w okresie świątecznym, sytuacja pozostaje alarmująca, z rekordową liczbą osób potrzebujących awaryjnego zakwaterowania.

Według najnowszych danych z Departamentu Mieszkalnictwa, na koniec stycznia w awaryjnym zakwaterowaniu przebywało 13 531 osób, w tym 4 027 dzieci i 9 504 dorosłych.

W porównaniu z danymi z grudnia 2023 roku, kiedy to liczba osób w takiej potrzebie wynosiła 13 318, odnotowano nieznaczny wzrost.

Pomimo sezonowego spadku liczby osób bezdomnych w grudniu, głównie ze względu na świąteczne wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół, nowy rok przyniósł powrót do smutnej rzeczywistości.

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja dzieci, których liczba w awaryjnym zakwaterowaniu wciąż jest wysoka, pomimo niewielkiego spadku w porównaniu z grudniem, kiedy to odnotowano rekordową liczbę 4 105 dzieci.

Organizacje charytatywne w Irlandii

Organizacje takie jak Focus Ireland podkreślają, że coraz więcej dzieci spędza w bezdomności coraz więcej czasu, co może mieć długotrwały wpływ na ich życie.

Społeczności Simon w Irlandii oraz inne organizacje charytatywne wzywają do natychmiastowych działań mających na celu rozwiązanie problemu.

„To przygnębiające, że w 2024 roku nadal nie udało nam się wyprzedzić tego kryzysu,” mówi Wayne Stanley z Simon Communities.

Organizacje podkreślają konieczność zwiększenia podaży mieszkań socjalnych i przystępności cenowej na rynku wynajmu prywatnego.

CEO Focus Ireland, Pat Dennigan, oraz Catherine Kenny z Dublin Simon wskazują na potrzebę zdecydowanych działań rządowych w celu zapewnienia sprawiedliwej alokacji mieszkań socjalnych dla rodzin bez domu.

„Musimy wyjść poza zwykłe wyrażanie rozczarowania i podjąć znaczące kroki, które przyniosą zmianę,” dodaje Dennigan.

Czytaj też: Nowe wyzwania na rynku mieszkaniowym w Irlandii