Rewolucja w edukacji: Nowy plan rządu Irlandii wdroży zespoły wsparcia
Foto: Twitter/NormaFoleyTD1

Minister Edukacji w Irlandii ogłosiła plany nowego projektu mającego zapobiegać i przeciwdziałać aktom przemocy w szkołach.

Minister Edukacji Norma Foley ogłosiła plany Cineáltas czyli nowego projektu mającego zapobiegać i przeciwdziałać prześladowaniom w szkołach.

Plan rządu w Irlandii

Plan działań przeciwko prześladowaniom będzie dotyczył cyberprzemocy, rasistowskich prześladowań, prześladowań związanych z tożsamością płciową i molestowania seksualnego.

Pierwsza faza programu obejmować ma pięciomilionowy program pilotażowy wsparcia psychologicznego dla uczniów szkół podstawowych.

Ponadto wszystkie szkoły średnie będą zobowiązane do posiadania zespołów wsparcia dla uczniów. Ich zadaniem będzie zapobieganie i przeciwdziałanie prześladowaniom.

Procedury przeciwdziałania prześladowaniom w szkołach również zostaną zaktualizowane, a dla całego personelu szkoły, członków zarządu i rodziców zostaną opracowane szkolenia i ciągłe doskonalenie zawodowe.

Powstanie także nowa Jednostka Udziału Uczniów oraz grupa ekspertów, której przewodniczyć będzie profesor Laura Lundy, profesor Prawa Edukacyjnego i Praw Dziecka.

W ciągu pięciu lat planowane jest wdrożenie 61 „działań”, a plan będzie stale monitorowany poprzez opinie dzieci i młodzieży, rodziców, personelu szkolnego, partnerów edukacyjnych, kluczowych interesariuszy i odpowiednich agencji.

Nowy program rządu w Irlandii

Ostatni taki plan działań został opublikowany dziesięć lat temu, w 2013 roku. Minister Foley powiedziała:

Jestem głęboko świadoma szkody, jaką prześladowania w jakiejkolwiek formie mogą wyrządzić naszym dzieciom i młodzieży, i jestem w pełni zaangażowana w wdrożenie działań w ramach projektu Cinéaltas.

Zdaniem minister wizja Cinéaltas ma na celu pomóc wszystkim pracować razem na rzecz różnorodnego, wolnego od prześladowań społeczeństwa, gdzie indywidualne różnice są wartościowane, pielęgnowane i celebrowane, a wszystkie dzieci i młodzież mogą czuć się szczęśliwi i bezpieczni w naszych szkołach.

Więcej: gov.ie