Rodzice uczniów w Irlandii mają problem - prawie 900 zawiadomień

Zgodnie z prawem rodzice każdego dziecka muszą w tej sytuacji zostać zgłoszeni do agencji TUSLA.

W ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła liczba zawiadomień w sprawie uczniów, którzy przekroczyli dopuszczalną liczbę nieobecności w szkole.

Szkoła w Irlandii

Nowe dane opublikowane przez irlandzkie media pokazują, że w latach 2021 i 2022 rodzinom 589 dzieci wydano 879 zawiadomień dotyczących nieobecności w szkole.

Zgodnie z prawem każde dziecko, które opuściło nadmierną liczbę dni szkolnych, musi zostać zgłoszone przez szkołę do agencji rodzinnej TUSLA.

Szkoły są prawnie zobowiązane do składania dwa razy w roku sprawozdania z listą uczniów, którzy mieli 20 lub więcej dni nieobecności w roku szkolnym. Dotyczy to dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Sprawa w sądzie w Irlandii

Dane pokazują również, iż w tym samym czasie wystosowano 134 wezwania sądowe do rodziców lub opiekunów 92 pojedynczych dzieci w związku z powtarzającymi się nieobecnościami ich dzieci w szkole.

Przedstawiciele agencji TUSLA twierdzą, że uczniom i rodzicom udzielana jest pomoc ze strony Biura Wsparcia Edukacji (Tusla Educational Welfare Services), która zachęca uczniów do regularnego uczęszczania do szkoły.

Agencja twierdzi jednak, że nieobecności w szkole mogą być „problemem złożonym”. Nie bez znaczenia są tutaj wydarzenia z ostatnich trzech lat, które miały ogromny wpływ na psychikę dzieci.

Czytaj też: Rodzice w Irlandii zgłaszani przez szkoły. Mogą być konsekwencje