Rodzice w Irlandii zgłaszani przez szkoły. Mogą być konsekwencje

Szkoły w Irlandii są prawnie zobowiązane do składania sprawozdania w tej sprawie.

Prawie 3500 zawiadomień w Irlandii wydano do rodziców w związku z przekroczeniem przez uczniów dopuszczalnej liczby godzin w szkole.

Nieobecności w szkole

Szkoły są prawnie zobowiązane do składania dwa razy w roku sprawozdania z listą uczniów, którzy mieli 20 lub więcej dni nieobecności w roku szkolnym. Dotyczy to dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Od 2017 roku wpłynęło w sumie 29 813 zgłoszeń ze szkół w Irlandii do agencji TUSLA, która odpowiada za zapewnienie regularnego uczęszczania uczniów do szkoły.

Z informacji przekazanych przez agencję wynika, że w latach 2015-2021 wydano w sumie 3444 zawiadomień do rodziców w tej sprawie. W tym samym czasie na drogę sądową skierowano 830 spraw – z powodu powtarzających się nieobecności dzieci w szkole.

Agencja TUSLA

Jednak według przedstawicieli agencji TUSLA, do takich sytuacji dochodzi rzadko. W większości przypadków wystarcza wsparcie, którego uczniom i rodzicom udziela szkoła wraz z urzędnikami TUSLA.

„Odbywa się to poprzez wizyty domowe, konferencje edukacyjne i współpracę z różnymi agencjami”, jak zapewniono.

Dopiero po wyczerpaniu wszystkich interwencji i ustaleniu, że rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku zapewnienia dziecku edukacji, agencja podejmuje kroki prawne przeciwko rodzicom.

W kwietniu br. poinformowano o masowych zgłoszeniach nieobecności uczniów do agencji TUSLA, nawet jeśli absencja wynikała z nakazu samoizolacji czy kwarantanny.

Poinformowano wówczas, że w raportach zamieszczone zostają szczegółowe informacje o tym, czy nieobecności dziecka zostały wyjaśnione lub niewyjaśnione.

Wszystkie nieobecności związane z zakażeniem, bądź z powodu zasad bliskiego kontaktu, zostały oznaczone jako „wyjaśnione” i nie stały się przedmiotem dalszej interwencji ze strony TUSLA.