Rodzice w Irlandii zdecydowali - zakaz telefonów w szkołach

Rodzice w Irlandii opowiadają się za wprowadzeniem zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach.

Zdecydowana większość rodziców zgadza się z wprowadzeniem zakazu korzystania z telefonów przez uczniów szkół w Irlandii.

Szkoły w Irlandii

Rodzice opowiadają się za wprowadzeniem zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, argumentując, że są one czynnikiem rozpraszającym, mogą naruszać prywatność i sprzyjać występowaniu cyberprzemocy.

Irish League of Credit Unions (ILCU) ogłosiła, że zgodnie z przeprowadzoną ankietą zdecydowana większość rodziców zgadza się z wprowadzeniem zakazu w szkołach podstawowych i średnich.

Wyniki przeprowadzonego przez nich sondażu „Back to School”, w którym wzięło udział 723 respondentów, ukazują, że rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych byli bardziej skłonni poprzeć taką restrykcję (88%), w porównaniu do 77% rodziców dzieci w szkołach średnich.

Nadmierna ilość czasu spędzanego na telefonach komórkowych oraz ich nadużywanie stanowią główne obawy rodziców dotyczące korzystania przez dzieci z tych urządzeń, odpowiadając za 30% odpowiedzi.

W raporcie zaznaczono, że 23% rodziców martwi się dostępem do nieodpowiednich treści, a 19% uważa, że istnieje znaczne ryzyko występowania prześladowania w sieci.

Mimo tych obaw, telefony komórkowe są powszechnie dostępne wśród dzieci, z czego 62% rodziców przyznaje, że ich dziecko posiada taki sprzęt.

Telefon komórkowy

Rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych podali, że średni wiek pierwszego telefonu komórkowego ich dziecka wynosi 10,7 lat, natomiast rodzice uczniów szkół średnich podali średni wiek 13,5 roku.

Jednak tylko 72% rodziców monitoruje aktywność i korzystanie z telefonu komórkowego przez swoje dziecko.

W przypadku rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, głównymi powodami, dla których ich dziecko nie posiada telefonu, są obawy związane z młodym wiekiem dziecka (89%), kwestie bezpieczeństwa (36%) oraz ochrona prywatności (22%).

Natomiast rodzice dzieci uczęszczających do szkół średnich obawiają się o prywatność swoich dzieci (60%) i ich bezpieczeństwo (51%), przy czym 38% z nich wyraża obawy związane z nadmiernym czasem spędzonym przed ekranem.

David Malone, dyrektor wykonawczy ILCU, stwierdził, że wyniki sondażu stanowią „przekonujący argument” dla rządu, aby ponownie przeanalizować politykę szkolną w kontekście korzystania z telefonów komórkowych.

Zaapelował, aby organy zarządzające szkołami, a także Ministerstwo Edukacji we współpracy z rodzicami, ponownie przeegzaminowały kwestię korzystania z telefonów komórkowych w środowisku szkolnym.

Czytaj też: Koniec z telefonami w szkołach – nowy program w Irlandii