Rozszerzenie programu ciepłych posiłków szkolnych w Irlandii

Celem tej inicjatywy w Irlandii jest zapewnienie każdemu dziecku dostępu do zdrowego posiłku.

Już od 15 kwietnia 900 kolejnych szkół podstawowych dołączyło do rozszerzonego programu ciepłych posiłków szkolnych w Irlandii.

Program żywienia w Irlandii

Decyzja ta wpłynie na poprawę codziennego żywienia ponad 150 000 dzieci. Program Hot School Meals w Irlandii obejmie teraz łącznie ponad 2 000 szkół podstawowych.

Inicjatywa, której celem jest zapewnienie każdemu dziecku dostępu do zdrowego posiłku, staje się coraz bardziej rozległa. Rozpoczęła się ona w 2019 roku jako projekt pilotażowy, a od tamtego czasu systematycznie zwiększa swoją skalę.

Minister ds. Ochrony Społecznej, Heather Humphreys, podczas wizyty w jednej z nowo dołączających szkół podkreśliła, że każde dziecko w Irlandii ma być zapewnione o dostępie do ciepłego posiłku przed rozpoczęciem edukacji szkolnej.

Ochrona Społeczna w Irlandii

Ministerstwo ds. Ochrony Społecznej finansuje program, a szkoły odpowiedzialne są za wybór dostawców posiłków, co ma odbywać się w sposób otwarty i zgodny z krajowymi oraz unijnymi przepisami o zamówieniach publicznych.

Szkoły, które jeszcze nie są częścią programu, mogą zgłosić swoje zainteresowanie, co ma na celu ostateczne objęcie wsparciem wszystkich szkół podstawowych w kraju.

W marcu ubiegłego roku rząd zatwierdził plan mający na celu rozszerzenie do roku 2030 bezpłatnych gorących posiłków szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Oznaczałoby to, że 950 000 uczniów w 4000 szkół w Irlandii otrzymywałoby codziennie bezpłatny, gorący posiłek.