Rozszerzenie programu w Irlandii - oszczędności dla tysięcy rodzin

Rząd podjął inicjatywę, która ma na celu znaczne zmniejszenie obciążeń finansowych rodzin w Irlandii.

W ramach rewolucyjnych zmian w irlandzkim systemie edukacji, rząd rozszerza inicjatywę darmowych podręczników szkolnych, która ma na celu znaczne zmniejszenie obciążeń finansowych rodzin.

Darmowe podręczniki w Irlandii

Minister Edukacji, Norma Foley, ogłosiła, że od września tego roku program będzie obejmował uczniów Junior Cert.

Oznacza to, że rodzice uczniów od pierwszej do trzeciej klasy szkół średnich mogą spodziewać się oszczędności w kwocie ponad 300 euro rocznie.

Rządowe finansowanie w wysokości 68 milionów euro umożliwi zakup podręczników, e-booków oraz kluczowych materiałów edukacyjnych, takich jak kalkulatory.

Z programu skorzysta około 212 000 uczniów, jednak inicjatywa ta nie obejmuje szkół ponadpodstawowych pobierających opłaty.

Nowy program w Irlandii

Szkoły otrzymają środki w marcu, aby z wyprzedzeniem zakupić potrzebne materiały bezpośrednio od dostawców.

Wszystkie podręczniki pozostaną własnością szkoły, co umożliwi ich ponowne wykorzystanie w kolejnych latach, z wyjątkiem e-booków, których licencje będą obowiązywać przez cały okres nauki ucznia w danym cyklu edukacyjnym.

W kontekście tego postępu, minister Foley wyraziła również nadzieję na rozszerzenie programu darmowych podręczników na uczniów przygotowujących się do egzaminu Leaving Cert.

Choć rozszerzenie to wymagałoby dodatkowych rozważań budżetowych, stanowiłoby to kontynuację transformacyjnego postępu w irlandzkim systemie edukacji.

Czytaj też: Od września zmiana przepisów – skorzysta wiele rodzin w Irlandii