Rząd planuje nowe środki wsparcia dla tysięcy osób w Irlandii

Rząd intensyfikuje wysiłki na rzecz poprawy warunków życia tysięcy osób w Irlandii.

Rząd Irlandii wyraźnie sygnalizuje zobowiązanie do poprawy sytuacji tysięcy osób w Irlandii.

Wsparcie rządu

Rząd Irlandii intensyfikuje wysiłki na rzecz poprawy warunków życia opiekunów i osób niepełnosprawnych w kraju.

W świetle niedawnego referendum, w którym 73% głosujących odrzuciło propozycję zmiany konstytucyjnej dotyczącej opieki rodzinnej, rząd podkreśla potrzebę demonstracji wsparcia rządowego dla tej grupy społecznej.

Tuż przed ustąpieniem z urzędu premiera Leo Varadkar zapowiedział, że rząd planuje kontynuować zwiększanie wypłat dla opiekunów i osób niepełnosprawnych, złagodzić testy środków i poprawić ulgi podatkowe.

Dodatkowo, Taoiseach zasygnalizował możliwość ulepszenia urlopu rodzicielskiego, co miałoby dać rodzicom większą swobodę w decydowaniu o powrocie do pracy.

Ochrona Socjalna

Jednym z kluczowych zapowiedzianych środków jest wprowadzenie państwowej emerytury składkowej dla opiekunów, którzy ze względu na swoje obowiązki nie są w stanie dokonywać regularnych składek.

Natomiast Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, została powołana do przeglądu dotacji na wsparcie opiekunów oraz do pracy nad ulepszeniem ulgi podatkowej dla rodziców pozostających w domu z dziećmi.

Pomimo zapowiadanych pozytywnych zmian, Varadkar wskazał na istotne trudności związane ze znalezieniem wykwalifikowanych osób do świadczenia niezbędnych usług.

Braki kadrowe stanowią główną przeszkodę w zapewnieniu adekwatnej liczby godzin wytchnienia oraz dostępu do terapii i innych usług dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.