Głosowanie nad projektem nowej ustawy w Irlandii odbędzie się już w nadchodzących tygodniach.

Irlandzkie media podały więcej szczegółów na temat nowej ustawy wspomagającej pracowników w Irlandii.

Urlop opiekuńczy

Projekt ustawy wynika z dyrektywy Unii Europejskiej zalecającej wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym:

Więcej: Urlop w Irlandii – nowe przepisy mają wspomagać pracowników

Jednak, jak wynika z informacji opublikowanych przez Independent.ie, nowy 5-dniowy urlop opiekuńczy będzie dostępny tylko dla pracowników, którzy opiekują się krewnym lub osobą mieszkającą w ich domu, „która potrzebuje znacznej opieki lub wsparcia z poważnego powodu medycznego”.

Ochrona pracowników

Natomiast w przypadku elastycznych warunków pracy pojawiła się informacja, że zgodnie z nowymi przepisami pracownicy będą mogli wnieść sprawę przeciwko pracodawcom, jeśli ci odrzucą wnioski o skrócone lub elastyczne godziny pracy.

Spory w tych przypadkach będą rozstrzygane przez Komisję ds. Stosunków w Miejscu Pracy (Workplace Relations Commission) – podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych konfliktów między pracownikami a pracodawcami.

Krytyka rządu

Tymczasem przedstawiciele opozycji skrytykowali ograniczenia w projekcie ustawy. Ich zdaniem elastyczne warunki pracy nie powinny być dostępne „tylko dla osób pełniących obowiązki opiekuńcze”. Natomiast rodzice twierdzą, że „potrzeba elastyczności nie kończy się, gdy dziecko kończy 12 lat”.