Projekt ustawy ma trafić pod obrady rządu w Irlandii już w tym tygodniu.

Minister ds. Dzieci, Roderic O’Gorman, w tym tygodniu przedstawi projekt nowych przepisów, które mają wspomagać pracowników w Irlandii.

Urlop w Irlandii

W projekcie znajduje się między innymi zapis, że rodzice będą mieli do pięciu dni wolnych od pracy, aby opiekować się chorymi dziećmi.

Ma to być urlop bezpłatny, a pracownicy nie będą zobligowani do składania wniosku o urlop. Pracodawca będzie mógł jednak zażądać okazania dowodu w postaci zaświadczeń lekarskich.

Oprócz tego każdy rodzic dziecka poniżej 12 roku życia lub osoba opiekująca się krewnym będzie mieć prawo do złożenia wniosku o skrócony lub elastyczny czas pracy.

Zgodnie z przepisami pracownicy będą zobowiązani do powiadomienia pracodawcy z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, jeśli potrzebują bardziej elastycznych warunków pracy w celu opieki nad dzieckiem lub krewnym.

Pracodawca będzie zobowiązany udzielić odpowiedzi w ciągu czterech tygodni – a jeśli odmówi lub odłoży w czasie udzielenie odpowiedzi, będzie musiał skonsultować się z pracownikiem, a także podać powody swojej decyzji.

Dyrektywa Unii Europejskiej

Nowe przepisy są wprowadzane na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Zgodnie z dyrektywą pracujący rodzice dzieci w wieku do ośmiu lat powinni być uprawnieni do ubiegania się o elastyczne warunki pracy:

  • skróconych godzin pracy,
  • elastycznych godzin pracy lub
  • elastyczności w miejscu pracy.

Jednak minister Roderic O’Gorman stara się w ramach swojego ustawodawstwa podwyższyć limit wieku z ośmiu do dwunastu lat.

Nowa ustawa przewiduje także zwiększenie okresu uprawniającego matki do wzięcia urlopu przez jedną godzinę dziennie na karmienie piersią swoich dzieci z 26 do 104 tygodni.

Czytaj też: Zasiłek chorobowy w Irlandii – nowe przepisy w tym roku