Świadczenia socjalne w Irlandii - zmiany dla tysięcy osób

Irlandzki rząd wprowadza poważną zmianę, z której będą mogły skorzystać tysiące osób.

Tysiące mieszkańców Irlandii czekają istotne zmiany w systemie ochrony socjalnej, co potwierdziła Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys.

Dodatek socjalny w Irlandii

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się okres składania wniosków o dodatek na zakup odzieży i obuwia szkolnego.

Dodatek Back to School Clothing and Footwear Allowance (BSCFA) przysługuje osobom, które otrzymują określone świadczenia socjalne.

Przysługuje on też osobom, które biorą udział w szkoleniach lub programach kształcenia dorosłych, z całkowitym dochodem gospodarstwa domowego poniżej określonego progu (means test).

W tym roku już przywrócono poprzednie stawki i dla dziecka w wieku od 4 do 11 lat dodatek wyniesie €160, a dla dziecka w wieku od 12 lat wyniesie €285.

Przypomina się, że uczniowie w wieku od 18 do 22 lat muszą się uczyć w pełnym wymiarze godzin. Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2024 roku.

Kryterium dochodowe

Tymczasem po raz drugi w ciągu dwóch lat wprowadzane zostały zmiany, które dotyczą opiekunów w Irlandii. Dzięki nim więcej osób będzie mogło skorzystać z zasiłku Carer’s Allowance Payment lub potencjalnie otrzyma wyższą stawkę wypłaty.

Zasiłek ten jest świadczeniem uzależnionym od dochodów dla osób, które opiekują się kimś potrzebującym wsparcia z powodu wieku, fizycznej lub umysłowej niepełnosprawności albo choroby, w tym choroby psychicznej.

Dochód, który nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu uprawnień do otrzymywania tego zasiłku, został teraz podwyższony.

Oznacza to, że tysiące osób, które obecnie nie kwalifikują się do tego świadczenia, mogą teraz z niego skorzystać. Oznacza to również, że osoby, które już się kwalifikują, mogą teraz otrzymać wyższe świadczenie.

Dochód, który nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu uprawnień dla indywidualnych opiekunów, wzrósł do 450 euro tygodniowo, a dla par kwota ta wzrosła do 900 euro tygodniowo.

Więcej: gov.ie