Świadczenie socjalne dla tysięcy osób w Irlandii - podano datę

Wypłatę świadczenia zapowiedziano podczas czytania Budżetu 2023 w Irlandii.

Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, potwierdziła datę wypłaty dodatkowego świadczenia dla osób uprawnionych do pobierania dodatku Fuel Allowance.

Fuel Allowance w Irlandii

Dodatek Fuel Allowance ma pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania domu w miesiącach zimowych, a korzysta z niego obecnie ok. 375 000 gospodarstw domowych w Irlandii.

W tym sezonie wypłatę świadczenia rozpoczęto w tygodniu od poniedziałku 26 września i będzie ono wypłacane w sumie przez 28 tygodni (do kwietnia). Zasiłek w wysokości 33 euro tygodniowo może być wypłacany co tydzień lub w dwóch jednorazowych płatnościach.

Budżet 2023 w Irlandii

Wobec wysokich kosztów życia w Budżecie 2023 zdecydowano, że w listopadzie wypłacone zostanie dodatkowe świadczenie w kwocie 400 euro.

Minister Humphreys poinformowała właśnie, że świadczenie zostanie wypłacone w tygodniu rozpoczynającym się od 14 listopada. Wcześniej beneficjenci zasiłku Fuel Allowance otrzymali dodatkowo 125 euro w marcu i 100 euro w maju br.

Zgodnie z decyzją rządu, od stycznia warunki programu zostaną rozszerzone dla osób w wieku 70 lat i starszych, a także dla emerytów poniżej 70 roku życia.

Więcej: gov.ie