Świadczenie socjalne w Irlandii - Nowe limity od stycznia

Zmiany w przepisach dotyczących świadczenia socjalnego w Irlandii zostały zatwierdzone w ramach Budżetu 2023.

Od stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące świadczenia socjalnego, z którego korzystają tysiące rodzin w Irlandii. Zmiany zostały zatwierdzone w ramach Budżetu 2023.

Świadczenie socjalne Working Family Payment

Working Family Payment (WFP) to cotygodniowe świadczenie dla osób zatrudnionych z dziećmi. Jest to świadczenie mające na celu wsparcie osób o niskich zarobkach w Irlandii.

Aby uzyskać świadczenie WFP, średni tygodniowy dochód danej rodziny musi być poniżej określonej kwoty dla tej rodziny.

Świadczenie Working Family Payment wynosi 60% różnicy między średnim tygodniowym dochodem danej rodziny a limitem dochodu WFP dla tej rodziny.

To świadczenie nie jest opodatkowane i nie jest brane pod uwagę przy sprawdzaniu dochodów podczas ubiegania się o kartę medyczną.

Nowe przepisy w Irlandii

W ramach udzielonego wsparcia wobec rosnących kosztów utrzymania, irlandzki rząd zdecydował o wypłacie jednorazowego dodatku w kwocie 500 euro dla każdej rodziny uprawnionej do WFP. Płatności dokonano w listopadzie br.

Podczas ustalania Budżetu 2023 zdecydowano także, iż od 5 stycznia przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące WFP.

Zgodnie z przepisami o 40 euro tygodniowo wzrosną limity dochodu dla wszystkich rodzin bez względu na liczbę dzieci. Dzięki temu więcej rodzin w Irlandii będzie mogło korzystać z tego świadczenia.

Więcej: gov.ie