Sztuczna inteligencja i nowe technologie przyszłością Irlandii

Irlandia osiąga znaczący postęp w rozwijaniu nowoczesnych technologii.

W ostatnim czasie Irlandia udowadnia swoje zaangażowanie w przyszłość nowoczesnych technologii.

Nowe technologie w Irlandii

Z jednej strony, Krajowy Plan Szerokopasmowy (NBP) realizowany przez National Broadband Ireland (NBI) przebiega zgodnie z planem, zapewniając szerokie możliwości połączeń.

Z drugiej, badania pokazują, że sztuczna inteligencja (AI) zyskuje na popularności wśród mieszkańców, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Firma NBI odnotowuje sukcesy w realizacji Krajowego Planu Szerokopasmowego, zapewniając ponad 68 000 połączeń światłowodowych i przekraczając wstępne prognozy.

Znaczące postępy widać również w podłączeniu placówek edukacyjnych i punktów dostępu do sieci szerokopasmowej w społecznościach lokalnych.

Wszystko to składa się na obraz Irlandii dynamicznie rozwijającej swoją infrastrukturę cyfrową, jak twierdzą komentatorzy.

Sztuczna inteligencja w Irlandii

Dodatkowo, badanie przeprowadzone przez Dye & Durham wskazuje na rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją (AI) wśród społeczeństwa Irlandii.

Prawie połowa ankietowanych eksperymentowała z AI lub używa jej regularnie do celów osobistych, choć w sferze zawodowej entuzjazm jest nieco mniejszy.

Mimo to, technologia odgrywa kluczową rolę w pracy większości mieszkańców, a sztuczna inteligencja ma potencjał stać się jeszcze ważniejsza w najbliższych latach.

David Nash z Dye & Durham zauważa, że Irlandczycy podchodzą do nowych technologii stopniowo, szczególnie w kontekście zawodowym. Jednak coraz wyraźniej widoczna staje się zgoda co do wpływu AI na przyszłość pracy.