Tanie domy na wynajem w Irlandii - nowy program rządu

Taoiseach Leo Varadkar ujawnił, że rząd rozważa finansowanie nowych, tanich jednostek na wynajem na terenie całej Irlandii.

Rząd planuje wprowadzenie nowego programu budowy tanich domów na wynajem, które będą dostępne w całym kraju.

Nowy program w Irlandii

We wtorek Rada Ministrów rozpatrzy propozycje mające na celu obniżenie kosztów budowy i przyspieszenie renowacji opuszczonych nieruchomości w ramach proponowanego programu.

Ta decyzja wynika z dyskusji, które odbyły się w styczniu między rządem a Komisją ds. Mieszkalnictwa, szczytem ds. mieszkalnictwa w departamencie premiera.

Według rzecznika premiera, program „Housing for All” działa bardzo dobrze, a liczba pierwszych nabywców nieruchomości (first time buyers) rośnie z tygodnia na tydzień i jest najwyższa od czasów Celtyckiego Tygrysa.

Mamy najlepszy wynik w zakresie budowy mieszkań socjalnych od lat 70. XX wieku, rozpoczęcia inwestycji ożywiają się, i w tym roku prawdopodobnie uda nam się osiągnąć nasz ogólny cel podaży.

Mieszkania po kosztach w Irlandii

Minister ds. Mieszkalnictwa zamierza promować program Cost Rental Subvention Scheme czyli mieszkania po kosztach, które zapewniają nieruchomości do wynajęcia za 25% poniżej stawki rynkowej w regionie.

Program jest skierowany do osób, których nie stać na wynajem po normalnych cenach rynkowych. Aby kwalifikować się do wynajmu nieruchomości po kosztach, dochód gospodarstwa domowego musi być poniżej określonego progu.

Najemca musi również wykazać swoją zdolność do płacenia czynszu o obniżonej stawce oraz że nie ma odpowiedniego mieszkania zastępczego i że obecne mieszkanie jest nieodpowiednie.

Dotacje w Irlandii

W tym tygodniu ogłoszono również zwiększenie dotacji na remont opuszczonych domów. Minister Darragh O’Brien przedstawi swoje plany Radzie Ministrów także w najbliższy wtorek.

Obecnie potencjalni nabywcy mogą otrzymać dotację w wysokości 30 000 euro na remont opuszczonego domu, z dotacją do 50 000 euro, jeśli budynek jest zrujnowany.

Aktualnie program dotacji obejmuje tylko domy zbudowane przed 1993 r., jednak od maja program zostanie rozszerzony o domy zbudowane przed 2007 r.

Dodatkowe zmiany w programie obejmą włączenie długoterminowych nieruchomości na wynajem, gdyż program dotyczył dotychczas tylko nieruchomości zajmowanych przez właścicieli.