To oznacza korzyści dla osób na świadczeniach socjalnych w Irlandii

Gospodarstwa domowe w Irlandii stoją w obliczu „gór” zaległości w opłaceniu rachunków.

Organizacje charytatywne ostrzegają przed rosnącą skalą ubóstwa energetycznego w Irlandii.

Rachunki w Irlandii

Podczas spotkania z Komisją Środowiska Oireachtas przedstawiciele St. Vincent de Paul (SVP) poinformowali, że gospodarstwa domowe w Irlandii stoją w obliczu „gór” zaległości w opłaceniu rachunków.

Wprowadzone przez rząd środki w postaci dopłat do rachunków za energię elektryczną są niewystarczające, jak twierdzi SVP.

Dane z Centralnego Urzędu Statystycznego wykazały, że na koniec marca prawie 200 000 odbiorców prądu w Irlandii zalegało ze spłatą rachunków.

W 2022 roku odnotowano 40% wzrost liczby wniosków o pomoc związaną z energią, a w pierwszym kwartale 2023 roku odnotowano wzrost o kolejne ok. 50% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Świadczenia socjalne w Irlandii

Zdaniem organizacji charytatywnej SVP niezbędna jest dalsza interwencja rządu, lecz oparta na stabilnym i ukierunkowanym planie pomocy.

Działacze na rzecz ubóstwa proponują obniżone stawki opłat za energię elektryczną dla osób pobierających świadczenia socjalne.

Tak zwana taryfa socjalna dotowana przez rząd byłaby dostępna dla gospodarstw domowych uprawnionych do pobierania świadczeń socjalnych w zależności od całkowitego dochodu gospodarstwa poniżej określonego progu (means test).

Tymczasem kilka tygodni temu rząd poinformował, że rozważa nowe dopłaty do energii elektrycznej w ramach Budżetu 2024, ale do października wykluczył dalsze interwencje.