Tym najemcom grozi eksmisja - luka prawna w Irlandii

Projekt ustawy pojawi się w irlandzkim parlamencie już w nadchodzącym tygodniu.

W nadchodzącym tygodniu w irlandzkim parlamencie pojawi się projekt ustawy, która dotyczy wprowadzenia zimowego zakazu eksmisji najemców.

Nowe przepisy w Irlandii

Jak poinformował już wcześniej Minister ds. Mieszkalnictwa, Darragh O’Brien, moratorium będzie obowiązywać od 1 listopada do 31 marca. Wraz z zapowiedzią nowych przepisów pojawiło się też ostrzeżenie, iż landlord będzie miał prawo wypowiedzenia umowy w trzech przypadkach:

  • gdy najemcy umyślnie nie płacą czynszu
  • gdy najemcy spowodują szkody w wynajmowanej nieruchomości
  • gdy najemcy angażują się w dzialalność przestępczą

Ma to chronić właścicieli lokali przed nieuczciwym zachowaniem najemców i stanowić kompromis wobec nacisków opozycji żądającej tymczasowego zamrożenia czynszów.

Eksmisja w Irlandii

Jednak w obowiązującej teraz ustawie o najmie znajduje się zapis, który pozwala landlordom na eksmisję lokatorów z jeszcze innego powodu.

Zapis określa jasno, że rozwiązanie umowy najmu jest możliwe jeśli lokal zajmuje większa liczba najemców niż zezwalają na to przepisy bezpieczeństwa.

W związku z tym pojawia się możliwość wykorzystania luki prawnej przez właścicieli, jeśli ich nieruchomość zajmuje więcej osób niż przewidziano w umowie, ostrzegają organizacje charytatywne.