Tysiące euro odszkodowania od pracodawcy w Irlandii - chodzi o nadgodziny

Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy orzekła na korzyść pracownicy w Irlandii.

Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy orzekła w sprawie pracownicy, która złożyła skargę w związku z nadgodzinami w swoim miejscu zatrudnienia.

Skarga na pracodawcę w Irlandii

Z podanych informacji wynika, że firma przetwarzająca i pakująca warzywa płaciła skarżącej dodatkowo tylko 5 centów za godzinę pracy w niedzielę.

Adwokat poszkodowanej pracownicy poinformował też, że kobieta zaczynała pracę o 4 rano, a czasami o 3 rano, i była zobowiązana do pracy „aż do skończenia”, co oznaczało, że regularnie pracowała przez 13, 14 lub 15 godzin dziennie.

Podczas przesłuchania poszkodowana powiedziała, że w ciągu intensywnego tygodnia mogła pracować 65, 66 lub 67 godzin, a najdłużej pracowała 75 godzin w ciągu tygodnia. Dodała, że czasami pracowała nawet 17 lub 18 godzin dziennie.

Pracownica wielokrotnie prosiła przełożonych o zmniejszenie godzin pracy, tłumacząc się zobowiązaniami rodzinnymi oraz problemami zdrowotnymi.

Jej prośby nie zostały jednak spełnione, a kobietę poinformowano, że nie musi akceptować warunków pracy i może poszukać innego miejsca zatrudnienia.

Skarżąca zeznała, że czuła się pod dużą presją, tym bardziej, że w jej miejscu zamieszkania nie było wielu ofert pracy.

Odszkodowanie w Irlandii

Komisja WRC orzekła, że nie przedstawiono żadnych dowodów na podjęcie przez pracodawcę działań mających na celu zapewnienie, że zdrowie pracowników nie jest narażone na ryzyko z powodu długich godzin pracy.

Za dwa naruszenia ustawy o czasie pracy oraz jedno naruszenie ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy przyznano skarżącej 15 000 euro odszkodowania.

Czytaj też: Ochrona praw pracowników – Przydatne informacje dla Polaków w Irlandii