Tysiące osób w Irlandii jest uprawnionych do tej ulgi

Jest to część rządowego planu wsparcia wobec wysokich kosztów utrzymania w Irlandii.

Tysiące osób w Irlandii jest uprawnionych do ulgi, która zagwarantowano w ramach Budżetu 2023. Jest to część rządowego planu wsparcia wobec wysokich kosztów utrzymania.

Najemcy w Irlandii

Według ostatnich danych, zaledwie ok. 78 400 spośród ok. 400 000 uprawnionych najemców skorzystało z ulgi podatkowej Rent Tax Credit.

Ulga obowiązuje na okres 2022-2025 włącznie, a najemcy w Irlandii mogą teraz ubiegać się w swoim zeznaniu podatkowym o ulgę za czynsz za rok podatkowy 2022.

Rocznie ulga wynosi do 500 euro dla indywidualnego podatnika bądź do 1000 euro w przypadku małżeństwa lub partnerów cywilnych.

Czynsze w Irlandii

Prawie siedem na dziesięć osób nie jest świadomych możliwości skorzystania z tej ulgi, jak twierdzą przedstawiciele sektora. A czynsze w Irlandii były średnio o 14,1% wyższe między lipcem a wrześniem 2022 niż w tym samym okresie w 2021 roku.

Średni czynsz rynkowy w całym kraju wyniósł 1688 euro miesięcznie, co oznacza wzrost o 120% w stosunku do najniższego poziomu czynszu (765 euro miesięcznie) pod koniec 2011 roku.

W irlandzkich mediach rozpoczęto już kampanię informacyjną na temat ulgi podatkowej dla najemców Rent Tax Credit. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie revenue.ie