Uczniowie w Irlandii najlepsi w Unii Europejskiej

Niektóre umiejętności uczniów w Irlandii są najlepsze w Unii Europejskiej.

Niektóre umiejętności irlandzkich uczniów są najlepsze w Unii Europejskiej, jak wynika z najnowszego międzynarodowego badania edukacyjnego.

Uczniowie w Irlandii

Rankingi PISA (Programme for International Student Assessment), przeprowadzane co trzy lata przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), obejmują reprezentantów 81 krajów.

Uczniowie z tych państw poddawani są różnym testom z zakresu czytania, matematyki i nauk ścisłych.

Spośród tych uczestniczących krajów wyniki czytania w Irlandii okazały się najlepsze w Unii Europejskiej i są drugie na świecie, ustępując jedynie Singapurowi.

W zakresie matematyki i nauk ścisłych wyniki Irlandii zostały ocenione jako „powyżej przeciętnej”. Spośród 81 krajów Irlandia zajęła 12. miejsce w naukach ścisłych i 11. w matematyce.

Edukacja w Irlandii

Najważniejsze wnioski z ocen przeprowadzonych w 2022 roku:

  • Irlandzcy uczniowie osiągają najlepsze wyniki w umiejętności czytania spośród 37 krajów OECD i 26 krajów Unii Europejskiej.
  • Irlandzcy uczniowie plasują się znacznie powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach – umiejętności czytania, matematyki i nauk ścisłych.
  • Od 2018 r. pozycja Irlandii wśród 81 krajów biorących udział w projekcie PISA poprawiła się we wszystkich trzech obszarach.
  • Pod względem umiejętności czytania Irlandia przesunęła się z ósmego na drugie miejsce wśród 81 krajów.
  • W zakresie umiejętności naukowych Irlandia przesunęła się z dwudziestego drugiego miejsca na dwunaste.
  • W zakresie umiejętności matematycznych Irlandia przesunęła się z dwudziestego pierwszego miejsca na jedenaste.
  • W Irlandii jest znacznie mniej uczniów osiągających słabe wyniki w czytaniu, przedmiotach ścisłych i matematyce w porównaniu ze średnią w krajach OECD.
  • Zarówno uczniowie płci męskiej, jak i żeńskiej w Irlandii osiągnęli znacznie lepsze wyniki niż średnia OECD we wszystkich trzech dziedzinach.

W badaniu PISA 2022 wzięło udział ponad 5500 15-latków ze 170 szkół.

Więcej: gov.ie