Unia Europejska chce nałożyć sankcje na Irlandię

Komisja Europejska zamierza skierować sprawę przeciwko Irlandii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zamierza skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Irlandii, Belgii i Hiszpanii.

Dyrektywa Unii Europejskiej

Powodem jest brak dostarczenia przez te państwa pełnych informacji w sprawie wprowadzenia unijnej dyrektywy Work-Life Balance dla rodziców i opiekunów w Irlandii.

Komisja oświadczyła, że zamierza poprosić sąd o nałożenie sankcji finansowych na te trzy państwa członkowskie.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, przyjęta w 2019 roku, ma na celu umożliwienie pracującym rodzicom lepszego pogodzenia życia zawodowego i prywatnego.

Termin na transpozycję postanowień dyrektywy do prawa irlandzkiego upłynął 2 sierpnia 2022 roku, jednak Komisja stwierdziła, że Irlandia, Belgia i Hiszpania wciąż nie poinformowały o podjętych przez siebie środkach transpozycji.

Work Life Balance w Irlandii

W marcu Oireachtas przyjął ustawę Work Life Balance, wprowadzającą nowe prawa pracownicze, takie jak urlop związany z przemocą domową, niepłatny urlop na potrzeby opieki medycznej i przerwy na karmienie piersią.

Ustawa obejmuje również prawo do ubiegania się o pracę zdalną i elastyczną, które zostaną wprowadzone, gdy Komisja ds. Relacji Pracowniczych opracuje nowy kodeks postępowania.

Rzecznik Ministerstwa Dzieci, Równości, Niepełnosprawności, Integracji i Młodzieży, odpowiedzialnego za ustawę oświadczył, że urzędnicy pracują nad rozwiązaniem problemu w trybie pilnym.

Czytaj też: Zmiany dotyczące urlopu w Irlandii wchodzą w życie