Usterki w licznikach - rachunki w Irlandii mogą być zawyżone

Tysiące odbiorców w Irlandii zostało ostrzeżonych przed zawyżonymi rachunkami.

Tysiące odbiorców posiadających inteligentne liczniki elektryczności zostało ostrzeżonych, że urządzenia mogą być wadliwe, co prowadzi do zawyżenia rachunków.

Rachunki w Irlandii

Grupa gospodarstw domowych skontaktowała się z „Irish Independent”, twierdząc, że usterki w ich inteligentnych licznikach doprowadziły do otrzymywania przez nich wygórowanych rachunków.

Otrzymywali oni rachunki szacunkowe, pomimo że inteligentne liczniki powinny automatycznie przesyłać informacje o rzeczywistym zużyciu energii elektrycznej do sieci ESB Networks.

Obecnie ESB Networks, które odpowiada za instalację nowych liczników, przyznało, że do 80 000 liczników może mieć problemy z „przerywaną łącznością” z powodu słabych sygnałów komórkowych.

Jednak stanowczo zaprzeczyło, jakoby w domach została zainstalowana wadliwa partia liczników. Firma zapewniła, że tylko 1000 z 1,6 miliona zainstalowanych do tej pory liczników było wadliwych.

ESB Networks oświadczyło, że 95% zainstalowanych liczników w kraju poprawnie łączy się z ich systemami.

W przypadku pozostałych liczników, niektóre mają przerywaną łączność spowodowaną siłą sygnału komórkowego, która często jest wpływana między innymi przez lokalizację licznika (na przykład w piwnicach) oraz czynniki sezonowe (wzrost drzew).

Zawyżone rachunki w Irlandii

W styczniu br. sieć ESB oficjalnie przeprosiła za błąd, który doprowadził do nadmiernego obciążenia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Irlandii przez ponad 12 lat.

Nieprawidłowość została przypisana zmianie w procesie ustalania taryf, co spowodowało nieprawidłowe alokacje przychodów między różne segmenty klientów na rynku.

A złożoność obliczeń oraz sposób programowania w modelu finansowym utrudniały wykrycie błędu po jego drugorocznym wdrożeniu, jak wówczas poinformowano.

Błąd obciążał przeciętnie każdego klienta kwotą około 54 euro. Dostawca obiecał, że zwrot pieniędzy dla klientów indywidualnych zostanie zrealizowany do końca września bieżącego roku, natomiast więksi użytkownicy energii otrzymają rekompensatę w ciągu następnych trzech lat.

Czytaj też: Niedopłaty i nadpłaty – Źle naliczane rachunki w Irlandii