POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd chce zatrzymać niekontrolowane podwyżki czynszów w Irlandii.

Rząd chce zatrzymać niekontrolowane podwyżki i wzywa do ukarania nieuczciwych właścicieli.

Podwyżki czynszów

Minister ds. Mieszkalnictwa, Darragh O’Brien, poinstruował pracowników Residential Tenancies Board (RTB), aby „agresywnie identyfikowali i ścigali” nieuczciwych landlordów.

Minister ostrzegł, że niektórzy właściciele ignorują rządową ustawę o Rent Pressure Zone (RPZ), która mówi, że podwyżki nie mogą być wyższe niż ogólna inflacja. Obecnie trzy czwarte Irlandii znajduje się w strefie czynszów regulowanych.

Krytyka rządu

Jednak eksperci w Irlandii uważają, że ostatnie podwyżki czynszów są kolejnym dowodem na to, że rządowe środki mające na celu ochronę najemców zawodzą.

Ich zdaniem należy wzmocnić uprawnienia RTB, aby można było ukarać nieuczciwych właścicieli. Oskarżają też rząd o zbyt duże pobłażanie landlordom z obawy, iż ci wycofają się z rynku.

Threshold

Tymczasem organizacja charytatywna Threshold wezwała do podwyższenia stawek opłat za mieszkanie (Housing Assisted Payment) i utworzenia krajowego funduszu zaległości czynszowych (Rent Arrears Fund), aby pomóc lokatorom zmagającym się z płaceniem czynszu.

Organizacja chce również założenia krajowego rejestru czynszów, aby umożliwić najemcom kwestionowanie nieważnych czynszów i pociąganie do odpowiedzialności właścicieli, którzy próbowaliby złamać przepisy.

Zamrożenie czynszów

Opozycja w dalszym ciągu wzywa do zamrożenia czynszów na trzy lata. Apel został jednak odrzucony niedawno przez wicepremiera Leo Varadkara:

Więcej: Apel o ponowne zamrożenie czynszów w Irlandii