Potwierdzono decyzję dotyczącą ubezpieczenia samochodów w Irlandii.

W związku z Brexitem zapowiadano wprowadzenie obowiązku posiadania zielonej karty podczas podróży do Wielkiej Brytanii – więcej: Ważne zmiany w ubezpieczeniach samochodów w Irlandii od kwietnia 2019 roku.

Kierowcy z Irlandii poruszający się pojazdem przez granicę z Irlandią Północną także mieli być zobowiązani do posiadania tzw. Green Card. Brak zielonej karty oznaczać miał mandat za brak ważnego ubezpieczenia.

Nowe przepisy miały wejść w życie z początkiem kwietnia 2019 roku – po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Jak wiemy data Brexitu została przesunięta do 31/10/2019, w związku z czym wstrzymano wprowadzenie nowych przepisów dla kierowców.

Jednak w ostatnim czasie przedstawiciele Departamentu Transportu w Wielkiej Brytanii potwierdzili, że kierowcy z Irlandii nie będą zobligowani do posiadania zielonej karty podczas podróży do Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Decyzja ta oznacza też, że karta nie będzie wymagana przy wjeździe do Irlandii Północnej, nawet jeśli dojdzie do tzw. twardego Brexitu. Irlandzkie dyski umieszczone na przedniej szybie pojazdów będą uznawane jako dowód na posiadanie ważnego ubezpieczenia.