Tysiące klientów operatora telekomunikacyjnego w Irlandii otrzyma niedługo zwrot swoich pieniędzy.

Operator telekomunikacyjny, Three Ireland, ma zwrócić ponad 2,6 mln euro klientom, którzy zostali obciążeni opłatami pobranymi za usługi po anulowaniu umów.

Wynik kontroli

Po przeprowadzonych kontrolach, zarówno przez firmę, jak i przez komisję regulacji komunikacji ComReg, okazało się, że po anulowaniu umów operator nie zwracał pieniędzy klientom, lecz trzymał je na nieaktywnych rachunkach.

Kontrola wykazała również, że na nieaktywnych kontach przechowywane były jeszcze inne środki, które nie były związane z opłatami pobranymi po anulowaniu umów.

W sumie problem dotyczył 173 000 klientów w Irlandii, a pieniądze zostały zwrócone tylko tym klientom, którzy się o nie upomnieli.

Zwrot pieniędzy

Three Ireland ma jeszcze w marcu rozpocząć proces zwrotu pieniędzy poszkodowanym klientom. Szacunkowo potrwa to sześć miesięcy.

Pieniądze zostaną zwrócone poprzez elektroniczny przelew środków na konta klientów. Firma zobowiązała się też zwracać teraz pieniądze na bieżąco i nie pozostawiać ich na nieaktywnych kontach.