Ważne zmiany w przepisach dotyczących ochrony zdrowia w Irlandii

Nowe przepisy powinny zostać wdrożone już w tym roku, jak zapewnia irlandzkie Ministerstwo Zdrowia.

W środę, po długim oczekiwaniu, parlament Oireachtas przyjął ustawę, która automatycznie czyni każdego mieszkańca Irlandii dawcą organów, o ile nie wyrazi on wyraźnego sprzeciwu.

Nowa ustawa w Irlandii

Ustawa The Human Tissue Bill, której projekt pierwotnie przedstawił w 2019 roku ówczesny Minister Zdrowia Simon Harris, opiera się na fundamencie wcześniejszych inicjatyw legislacyjnych, w tym na projekcie ustawy z 2008 roku.

Nowelizacja wprowadza tzw. miękki system domniemanej zgody na donację organów. Oznacza to, że każdy obywatel będzie traktowany jako dawca po śmierci, chyba że za życia zdecyduje się zarejestrować swój sprzeciw.

Jest to znacząca zmiana w stosunku do obecnego modelu, gdzie o przekazaniu organów decydują najbliżsi zmarłego.

Pomimo zmian, proces donacji ma nadal odbywać się z pełnym poszanowaniem i konsultacją z rodzinami, zapewniając bezpieczeństwo i godność całego procesu, jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Ochrona zdrowia w Irlandii

Minister Zdrowia, Stephen Donnelly, ogłosił, że na wsparcie usług związanych z donacją i transplantacją organów przeznaczone zostanie dodatkowe 1,6 miliona euro.

Środki te mają pomóc w realizacji kluczowych etapów strategicznego planu Organ Donation Transplant Ireland na lata 2024-2026, których celem jest zwiększenie dostępności organów i zmniejszenie liczby osób oczekujących na transplantacje.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o koronerach, zwiększając przejrzystość i komunikację z rodzinami w przypadkach wymagających sekcji zwłok.

Zawiera również przepisy dotyczące przechowywania, wykorzystania, usuwania i zwracania organów oraz tkanek pochodzących od zmarłych, co jest kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia godności po śmierci.

Po uchwaleniu przez Oireachtas, ustawa zostanie przekazana Prezydentowi Michaelowi D. Higginsowi do podpisania, co umożliwi jej wejście w życie jeszcze w tym roku.