Wzrost czynszów w Irlandii - najemcy pod presją

Podwyżki czynszów stają się coraz większym obciążeniem dla najemców w Irlandii.

Nowy raport pokazuje alarmujący wzrost czynszów w Irlandii, podkreślając presję na najemców i wyzwania stojące przed rządem w sprawie stabilizacji rynku najmu.

Podwyżka czynszów w Irlandii

Najnowsze dane od Residential Tenancies Board (RTB) i Economic Social and Research Institute (ESRI) rysują niepokojący obraz rynku najmu w Irlandii. Wzrost czynszów w nowych i istniejących najmach osiąga dwucyfrowe wartości, a sytuacja na rynku staje się coraz trudniejsza dla wielu najemców.

Ostatnie raporty RTB i ESRI ujawniają, że czynsze w nowych najmach wzrosły o 11% w ciągu roku, osiągając średnią narodową 1598 euro.

W porównaniu do tego, istniejące najmy, które często podlegają rocznym limitom wzrostu o 2% w strefach czynszów regulowanych (RPZ), odnotowały wzrost o 5,2%, osiągając średnio 1357 euro.

Czynsze regulowane w Irlandii – Rent Pressure Zones

Rząd wprowadził strefy czynszów regulowanych (Rent Pressure Zones), aby ograniczyć roczne podwyżki do maksymalnie 2% lub według wskaźnika inflacji, w zależności od tego, co jest niższe.

Mimo to, obserwowany wzrost czynszów wskazuje na rażące naruszenia tych przepisów, szczególnie w obszarach o największym zapotrzebowaniu na przystępne cenowo mieszkania.

Krytycy, w tym rzecznik finansowy Sinn Féin, Pearse Doherty, argumentują, że rząd nie zapewnia odpowiedniej ochrony najemców, co skutkuje „obdzieraniem ich ze skóry” w całym kraju.

Równocześnie spadek liczby nowych najmów o 38% rok do roku sygnalizuje wycofywanie się wynajmujących z rynku.

Sinn Féin proponuje zamrożenie czynszów na trzy lata i zwrot części wydatków najemcom, podczas gdy liderka Partii Pracy, Ivana Bacik, podkreśla potrzebę bardziej zdecydowanych działań wobec naruszeń w RPZ.

Z kolei rząd, reprezentowany przez ministra finansów Michaela McGratha, podkreśla trudności związane z przestrzeganiem RPZ i zwraca uwagę na znaczący postęp w budownictwie mieszkaniowym jako długoterminowe rozwiązanie problemu.