Wzrost czynszów w Irlandii o 100% - alarmujące dane

Najnowsze dane pokazują, że Irlandia doświadcza jednego z największych wzrostów cen wynajmu w Unii Europejskiej.

Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że Irlandia doświadcza jednego z największych wzrostów cen wynajmu w Unii Europejskiej.

Domy w Irlandii

Według indeksu cen domów Eurostatu za trzeci kwartał 2023 roku, Irlandia zanotowała trzeci największy wzrost cen wynajmu w Unii Europejskiej od 2010 roku. Po Estonii (+218%) i Litwie (+170%), irlandzki rynek wynajmu również nie wykazuje oznak spowolnienia.

Ceny domów w Irlandii wzrosły o 1,4% w ciągu roku do końca trzeciego kwartału 2023, w przeciwieństwie do innych krajów Unii, gdzie koszty nieruchomości nadal spadają.

Według raportu, agenci nieruchomości przewidują, że ceny domów będą nadal rosnąć, szczególnie poza stolicą.

Ten ciągły wzrost cen napędzany jest przez trendy demograficzne, potencjał spadających stóp procentowych oraz silne tło ekonomiczne.

Ian Lawlor, dyrektor zarządzający Grupy Inwestycyjnej Lotus, powiedział:

Pomimo optymistycznych perspektyw, istotne obawy pozostają, że podaż nowych domów nadal nie nadąża za popytem. Szacuje się, że liczba nowo wybudowanych domów prawdopodobnie nie zaspokoi wymaganego popytu, pogłębiając istniejący niedobór mieszkań.

Zasób dostępnych do sprzedaży domów jest obecnie na najniższym poziomie od wielu lat. Problem opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na budowę nadal rzuca cień na irlandzki rynek mieszkaniowy.

Czynsze w Irlandii

Tymczasem w ciągu ostatnich 14 lat czynsze w Irlandii wzrosły o 100%, a trend ten niestety nie zwalnia tempa.

Irish Daily Mail poinformował, iż jest szansa, że właściciele nieruchomości będą uprawnieni do pobierania wyższych czynszów od nowych najemców w strefach RPZ (Rent Pressure Zone).

Jest to jedno z szeregu działań rządu mających na celu powstrzymanie wyjścia właścicieli nieruchomości z rynku wynajmu.

Obecnie stawki w RPZ nie mogą być podnoszone o więcej niż 2% rocznie, co frustruje wielu landlordów.

Pojawiają się głosy, że niektórzy z nich opuszczają rynek nieruchomości na okres dwóch lat, co pozwala im uniknąć nakazu respektowania limitów wynajmu.

W ubiegłym roku wysocy rangą przedstawiciele rządu irlandzkiego powiedzieli „Irish Daily Mail”, że rozważają możliwość zezwolenia właścicielom na podnoszenie stawek powyżej limitów wynajmu w przypadkach, gdy najemca dobrowolnie opuści nieruchomość.