Zagrożenie pożarem - urządzenia wycofane z rynku w Irlandii

Z powodu zagrożenia wycofano z rynku w Irlandii kilka popularnych urządzeń.

Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Irlandii (CCPC) ostrzega przed użytkowaniem szeregu urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Wycofane produkty w Irlandii

Eksperci ds. bezpieczeństwa przetestowali szereg adapterów (tzw. „przejściówek”) i znaleźli „poważne problemy”.

CCPC ostrzega przed ryzykiem pożaru i porażenia prądem związanym z niektórymi adapterami i radzi użytkownikom zachowanie ostrożności podczas podłączania produktów elektrycznych do adapterów.

Z rynku w Irlandii pilnie wycofane zostały adaptery:

  • G&BL Universal Multitravel Adapter (sprzedawany w sklepach Harvey Norman)
  • Homesafe Universal USB Travel Adaptor (sprzedawany w różnych sklepach)
  • Welly enjoy IT universal travel adapter (sprzedawany na platformie Amazon)

Do tej pory 6200 adapterów podróżnych wycofano ze sprzedaży, a z użytkowania w sumie wycofano 7600 adapterów.

Ostrzeżenie dla użytkowników

Konsumentom zaleca się sprawdzenie, czy ich adapter podróżny nie został wycofany. Należy ich używać tylko w krajach wymienionych na produkcie, jego opakowaniu lub dołączonych ulotkach/instrukcjach.

Każde urządzenie należy zawsze najpierw podłączyć do ładowarki podróżnej, a dopiero potem włożyć ją do gniazdka.

Nie należy przeciążać przejściówek, ponieważ są one przeznaczone do krótkotrwałego użytkowania tylko z urządzeniami o niskim zużyciu energii – nie jako zamiennik domowego gniazdka.

Zaleca się też, aby użytkownicy zawsze odłączali je od prądu, gdy nie są używane, kiedy opuszczają mieszkanie i kiedy idą spać.