Zajęcia komornicze w Irlandii - ostrzeżenie dla mieszkańców

Funkcjonariusze Gardy ostrzegają mieszkańców Irlandii przed niebezpiecznym procederem.

Funkcjonariusze Gardy ostrzegają przed niebezpiecznym procederem dotyczącym zajęć komorniczych w Irlandii.

Ostrzeżenie Gardy

Mieszkańcy otrzymują spersonalizowaną wiadomość e-mail, w której informowani są o decyzji „sądu”, w związku z „zaległą płatnością”.

Funkcjonariusze Gardy ostrzegają, że są to fałszywe wiadomości, mające na celu wyłudzenie pieniędzy od adresatów tych wiadomości.

Oszuści podszywający się pod Bailiffs Service Ireland informują, że komornik pojawi się w domu w celu wykonania egzekucji sądowej. W przypadku odmowy wykonania egzekucji przez komornika, wezwani zostaną funkcjonariusze Gardy, jak brzmi ostrzeżenie.

W wiadomości znajduje się też groźba, iż w przypadku nieobecności danej osoby pod adresem zamieszkania, na miejsce wezwany zostanie ślusarz, a kosztami obciążony zostanie „dłużnik”.

Próba wyłudzenia

W wiadomości e-mail umieszczona jest również opcja, dzięki której można uniknąć procedury. W tym celu należy przekazać zległa kwotę ponad 200 euro do „działu finansowego” Bailiffs Service Ireland (na podany numer konta)

Przedstawiciele Bailiffs Service Ireland ostrzegają przed oszustami i informują, iż jest to zwykła próba wyłudzenia pieniędzy.

Osoby, które otrzymały podobną wiadomość, powinny zwrócić się o pomoc do przedstawicieli Gardy. W żadnym wypadku nie należy przekazywać pieniędzy ani danych bankowych.