Zakaz eksmisji w Irlandii - wiadomo, co z przedłużeniem przepisów

Tymczasowe przepisy chroniące najemców w Irlandii obowiązują od zeszłego roku.

Przedstawiciele koalicji rządzącej w Irlandii spotkali się w poniedziałek wieczorem w celu omówienia kwestii przedłużenia przepisów chroniących najemców.

Zakaz eksmisji

Tymczasowy zakaz eksmisji został wprowadzony w zeszłym roku, aby „dać czas na zwiększenie podaży mieszkań i zmniejszenie obciążenia organizacji zajmujących się osobami bezdomnymi”.

Przepisy miały obowiązywać do końca marca br, jednak opinia publiczna, w tym organizacje charytatywne, domagały się przedłużenia zakazu.

Presja jest o tyle duża, że na rynku ubywa dostępnych pod wynajem nieruchomości, a liczba osób bez stałego zakwaterowania jest coraz wyższa.

W styczniu odnotowano w Irlandii 11 754 osób bezdomnych, z których 3 431 to dzieci. Jednocześnie podaż nowych domów utrzymuje się na dużo niższym poziomie niż pierwotnie planowano.

Ochrona najemców

Rząd wziął jednak pod uwagę zapowiedź właścicieli nieruchomości, którzy zapowiedzieli wycofanie się z rynku najmu w razie przedłużenia zakazu eksmisji.

Na obecną chwilę wiadomo już, że po 31 marca zakaz nie zostanie przedłużony. Poinformowano, że przepisy będą stopniowo wygaszane do czerwca, aby „uniknąć fali eksmisji”.

We wtorek 7 marca Minister ds. Mieszkalnictwa, Darragh O’Brien, przedstawi natomiast swój nowy plan ochrony najemców w Irlandii.