Zaniedbanie szpitala w Irlandii - dziecko straciło słuch

Próba usunięcia ciała obcego z ucha dziewczynki spowodowała dalsze komplikacje.

Nastolatka w Irlandii wygrała w Sądzie Najwyższym sprawę o odszkodowanie za zaniedbanie ze strony pracowników szpitala Temple Street Children’s University Hospital w Dublinie.

Zaniedbanie szpitala

Sprawa dotyczy sytuacji, która miała miejsce w 2012 roku. Sześcioletnia wówczas dziewczynka bawiła się koralikami, a w pewnej chwili jeden z nich dostał się do jej ucha.

Rodzina podjęła nieudaną próbę usunięcia koralika z ucha dziewczynki. Nie udało się to także na oddziale ratunkowym szpitala.

Dziecko otrzymało skierowanie na oddział laryngologiczny w szpitalu. Jednak po kilku dniach oczekiwania na przyjęcie do szpitala, matka dziewczynki ponownie skontaktowała się z oddziałem ratunkowym.

Zdecydowano o kolejnej próbie usunięcia koralika z ucha. Podczas zabiegu niespodziewanie doszło jednak do dalszych komplikacji.

Jak poinformowano w sądzie, u dziewczynki doszło do perforacji błony bębenkowej, co spowodowało utratę słuchu. Dziecko odczuwało silny ból, a w uchu doszło do krwawienia.

Późniejsze badania wykazały 40 dB ubytek słuchu u poszkodowanej. Dziewczynce udało się po pewnym czasie założyć aparat słuchowy.

Odszkodowanie w Irlandii

Szpital przyznał się do zaniedbania i naruszenia obowiązków w odniesieniu do opieki i leczenia, kiedy dziecko po raz pierwszy trafiło na oddział ratunkowy.

Stwierdzono też, iż nie dochowano należytej staranności w ocenie, diagnozie, leczeniu, postępowaniu, opiece i usuwaniu koralika z ucha dziecka.

Ugoda między poszkodowaną (reprezentowaną przez jej matkę) a szpitalem opiewała na 250 900 euro. Sędzia zatwierdził ugodę, którą uznał za rozsądną i uczciwą.