Zaostrzenie przepisów - ta zmiana dotknie też Polaków w Irlandii

Już niedługo wdrożony zostanie nowy system dla kierowców, do którego dołączy także Irlandia.

Wydany w Irlandii zakaz prowadzenia pojazdów ma niedługo obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zgodnie z planem nowy system umożliwi ogólnounijną dyskwalifikację kierowcy, gdy jedno z państw członkowskich zdecyduje o dyskwalifikacji tego kierowcy.

Obecnie odebranie prawa do prowadzenia pojazdu w jednym z państw członkowskich nie wiąże się z podobnymi konsekwencjami w pozostałych państwach unijnych.

W oświadczeniu Komisji Europejskiej poinformowano:

Pociąganie do odpowiedzialności sprawców wykroczeń drogowych we wszystkich państwach członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach.

Zmiana przepisów dotyczyć będzie poważnych wykroczeń jak: nadmierna prędkość, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz „spowodowanie śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku jakiegokolwiek wykroczenia drogowego”.

Prawo jazdy

Unia Europejska planuje także wdrożenie cyfrowego prawa jazdy, które byłoby ważne na terenie wszystkich państw członkowskich.

Prawo jazdy będzie można przechowywać na telefonie lub innych urządzeniu cyfrowym, a wymianę lub odnowienie dokumentu będzie można przeprowadzić przez internet.

Propozycje zostaną teraz rozpatrzone przez Parlament Europejski i Radę Europejską.