Zaostrzenie przepisów - ta zmiana dotknie też Polaków w Irlandii

Już niedługo wdrożony zostanie nowy system dla kierowców, do którego dołączy także Irlandia.

Wydany w Irlandii zakaz prowadzenia pojazdów ma niedługo obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zgodnie z planem nowy system umożliwi ogólnounijną dyskwalifikację kierowcy, gdy jedno z państw członkowskich zdecyduje o dyskwalifikacji tego kierowcy.

Obecnie odebranie prawa do prowadzenia pojazdu w jednym z państw członkowskich nie wiąże się z podobnymi konsekwencjami w pozostałych państwach unijnych.

W oświadczeniu Komisji Europejskiej poinformowano:

Pociąganie do odpowiedzialności sprawców wykroczeń drogowych we wszystkich państwach członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach.

Zmiana przepisów dotyczyć będzie poważnych wykroczeń jak: nadmierna prędkość, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz „spowodowanie śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku jakiegokolwiek wykroczenia drogowego”.

Prawo jazdy

Unia Europejska planuje także wdrożenie cyfrowego prawa jazdy, które byłoby ważne na terenie wszystkich państw członkowskich.

ZOBACZ: 8 CIEKAWOSTEK O IRLANDII:

Prawo jazdy będzie można przechowywać na telefonie lub innych urządzeniu cyfrowym, a wymianę lub odnowienie dokumentu będzie można przeprowadzić przez internet.

Propozycje zostaną teraz rozpatrzone przez Parlament Europejski i Radę Europejską.