Zarobki Polaków w Irlandii - ogromna luka płacowa

Najnowszy raport pokazuje ogromną przepaść w zarobkach w Irlandii.

Polacy w Irlandii znajdują się w grupie pracowników o najniższych zarobkach, jak wykazały najnowsze dane.

Zarobki w Irlandii

Według raportu sporządzonego przez Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI) w imieniu Ministerstwa ds. Dzieci, Równości, Niepełnosprawności, Integracji i Młodzieży, pracownicy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zarabiają średnio o 40% mniej na godzinę niż ich irlandzcy odpowiednicy.

W sumie obywatele spoza Irlandii zarabiali około 22% mniej na godzinę niż obywatele Irlandii w latach 2011-2018. Pracownicy z krajów na wschodzie Unii Europejskiej — Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji — zarabiali nawet mniej.

Wśród głównych przyczyn tego stanu rzeczy znajdują się cechy społeczne i demograficzne, takie jak poziom wykształcenia, które wpływają na rodzaj pracy wykonywanej przez migrantów oraz firmy, w których pracują.

Jednak nawet po uwzględnieniu tych czynników mieszkańcy Europy Wschodniej nadal zarabiają około 20,5% mniej niż obywatele Irlandii, jak stwierdzono w raporcie.

Wynagrodzenie w Irlandii

Raport ESRI, oparty został na analizie zarobków, przeprowadzonej przez Centralny Urząd Statystyczny (CSO) i danych z Urzędu Skarbowego.

Stwierdzono w nim także, iż istniejąca w Irlandii „znacząca różnica w wynagrodzeniach migrantów”, w ostatnich latach nieco się zmniejszyła.

Zauważono również, że chociaż Irlandia posiada mocne przepisy antydyskryminacyjne, mogą być wymagane dalsze ukierunkowane środki, aby zmniejszyć lukę płacową.

A czynniki takie jak przynależność do związków zawodowych czy skuteczne szkolenie w zakresie języka angielskiego mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu.