POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

O zatwierdzeniu nowej ustawy poinformował wicepremier Irlandii.

Minister ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia, Leo Varadkar, poinformował o zatwierdzeniu nowych przepisów w Irlandii.

Zasiłek chorobowy w Irlandii

Wicepremier potwierdził, że ustawa Sick Leave Bill 2022 przeszła już przez obie Izby Oireachtas. Nowe przepisy dotyczące zasiłku chorobowego zaczną obowiązywać już w tym roku.

Do tej pory irlandzcy pracodawcy nie mieli obowiązku płacenia zasiłku chorobowego swoim pracownikom. Mogli na niego liczyć jedynie niektórzy pracownicy z sektora prywatnego.

Zasiłek chorobowy jest wypłacany za pośrednictwem systemu opieki społecznej, ale podlega on opóźnieniom i różnym warunkom, w tym składkom na PRSI.

Jednak po wydarzeniach ostatnich kilku lat zdecydowano się na wdrożenie nowych przepisów – pracownicy o niższym wynagrodzeniu przychodzili do pracy, mimo objawów zakażenia, z obawy o brak dochodów podczas zwolnienia chorobowego.

Nowe przepisy w Irlandii

Wypełnienie luki w oczekiwaniu na dostęp do zasiłku Illness Benefit zminimalizuje liczbę chorych pracowników zgłaszających się do pracy.

Ustawowy system płatnych zasiłków chorobowych będzie wprowadzany stopniowo przez okres kolejnych czterech lat. Po wdrożeniu nowych przepisów wszystkim pracownikom w Irlandii będą przysługiwać trzy dni płatnego zasiłku chorobowego.

Kolejne etapy to:

  • do pięciu dni w 2024r.
  • do siedmiu dni w 2025r.
  • do dziesięciu dni w 2026r.

Ustawowy zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez pracodawcę według stawki 70% wynagrodzenia pracownika, z zastrzeżeniem dziennego maksimum 110 euro.

Więcej: gov.ie