Zasiłki i świadczenia socjalne w Irlandii - zmiany dla tysięcy osób

Departament Ochrony Socjalnej ogłosił zmianę dla tysięcy beneficjentów w Irlandii.

Departament Ochrony Socjalnej ogłosił zmianę harmonogramu wypłat świadczeń socjalnych w związku z nadchodzącym długim weekendem.

Zasiłki w Irlandii

Święto June Bank Holiday przypada w poniedziałek, 3 czerwca. Tego dnia banki i urzędy pocztowe będą zamknięte, co wpłynie na standardowy harmonogram wypłat dla wielu odbiorców świadczeń socjalnych.

Departament Ochrony Socjalnej poinformował, że wszelkie wypłaty świadczeń socjalnych, które miały trafić na konta w poniedziałek, 3 czerwca, zostaną wypłacone w piątek, 31 maja. Normalny harmonogram wypłat zostanie wznowiony we wtorek, 4 czerwca.

Komunikat Departamentu:

Poniedziałek, 3 czerwca, jest dniem świątecznym, w związku z czym wszelkie wypłaty świadczeń socjalnych, które miały być na koncie w poniedziałek, 3 czerwca, zostaną wypłacone w piątek, 31 maja. Wypłaty będą realizowane normalnie we wtorek, 4 czerwca.

Dodatkowo, wszystkie Centra Intreo i Biura Oddziałów będą zamknięte w poniedziałek, 3 czerwca, i zostaną ponownie otwarte we wtorek, 4 czerwca.

Także rodzice i opiekunowie mogą spodziewać się, że ich świadczenie Child Benefit w wysokości 140 euro zostanie wypłacone wcześniej, już w piątek lub sobotę przed tym świętem.

Zasiłek a praca

Tymczasem irlandzki rząd stara się utrzymać znaczącą różnicę między zasiłkiem dla bezrobotnych a wynagrodzeniem krajowym, aby zachęcić bezrobotnych do podjęcia pracy.

Rząd chce nadal sprawiać, aby praca była bardziej atrakcyjna niż świadczenia socjalne, eliminując „pułapki”, które zniechęcają do podjęcia pracy.

Wszyscy partnerzy koalicyjni dążą do zapewnienia, że odbiorcy świadczeń dla poszukujących pracy nie tracą pewnych korzyści, decydując się na podjęcie zatrudnienia.