POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Pierwsza osoba w Irlandii trafiła przed sąd w związku z zignorowaniem obowiązujących przepisów w ramach tzw. lockdown.

W sądzie w Wexford odbyła się wstępna rozprawa 24-letniego mężczyzny, który złamał obowiązujące obecnie przepisy ograniczające poruszanie się na terenie Irlandii.

Rzecznik Gardy poinformował ostatnio, że w miniony weekend aresztowano kilka osób w związku z ignorowaniem przepisów w ramach lockdown:

Więcej: Polacy aresztowani – Ignorowali lockdown w Irlandii

24-latkowi postawiono dwa zarzuty w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów. Mężczyzna podczas ostatniego weekendu został zatrzymany przez patrol Gardy dwukrotnie. Znajdował się wtedy w odległości znacznie dalszej niż 2 km od miejsca zamieszkania.

Podczas kontroli w poniedziałek 13/04/2020 mężczyzna nie był w stanie podać ważnego powodu, dla którego znalazł się poza dozwoloną strefą poruszania się.

Dodatkowo mężczyzna jest oskarżony o trzy inne wykroczenia, w tym prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy oraz bez ubezpieczenia (wynikającego z utraty uprawnień do kierowania pojazdami).

Restrykcje w Irlandii – szczególne okoliczności, w których można wyjść z domu

Przypominamy, że szczególne okoliczności, w których możemy wyjść z domu, to podróż do i z pracy, podróż na zakupy żywności i artykułów gospodarstwa domowego, w celu odebrania posiłku.

Można także wyjść z domu w celu wizyty lekarskiej lub odebrania lekarstwa. Dopuszczalne jest również opuszczenie swojego miejsca zamieszkania z ważnych powodów rodzinnych jak na przykład w celu sprawowania opieki nad osobami starszymi.

Wolno jest też wyjść z domu na krótki czas odbycia ćwiczeń fizycznych, jednak w odległości nie dalszej niż 2 km od miejsca zamieszkania.

Restrykcje w Irlandii zostały przedłużone przez rząd do 05/05/2020:

Czytaj: Lockdown w Irlandii – Restrykcje zostają przedłużone o kolejne tygodnie