Zmiany w świadczeniach na rzecz dzieci w Irlandii

Rozszerzenie programu jest kluczowym wsparciem dla wielu rodzin w całej Irlandii.

Niższa izba irlandzkiego parlamentu, Dáil, uchwaliła nową ustawę, która wprowadza znaczące zmiany w systemie świadczeń na rzecz dzieci w Irlandii.

Zasiłek rodzinny – Child Benefit

Od 1 maja tego roku, zgodnie z nowo przyjętymi regulacjami, świadczenia będą przysługiwały wszystkim 18-latkom znajdującym się w edukacji w pełnym zakresie godzin lub mającym niepełnosprawność, aż do osiągnięcia przez nich 19. roku życia.

Zmiana ta jest częścią Budżetu 2024 i pierwotnie miała zostać wprowadzona we wrześniu br., ale dzięki staraniom Minister Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, proces ten został przyspieszony.

Nowe przepisy oznaczają znaczne wsparcie finansowe dla rodzin, zwiększając świadczenia o dodatkowe cztery miesiące, co przekłada się na pomoc finansową w wysokości 560 euro. Szacuje się, że zmiana ta przyniesie korzyści około 60 000 dzieciom rocznie.

Minister Humphreys podkreśliła, że rodziny, które obecnie nie otrzymują świadczeń, ale których dzieci spełniają nowe kryteria, będą mogły ponownie skorzystać z pomocy.

Departament Ochrony Socjalnej w najbliższym czasie rozpocznie bezpośrednią komunikację z uprawnionymi rodzinami, aby poinformować je o zmianach.

Kryteria kwalifikacyjne i procedura

Aby skorzystać z rozszerzonego świadczenia, rodzice muszą spełniać określone warunki. Dla dzieci, które ukończą 18 lat przed majem 2024 roku, świadczenie zostanie przyznane od 1 maja do dnia ich 19. urodzin, pod warunkiem, że:

  • uczą się w pełnym wymiarze godzin, lub
  • mają niepełnosprawność

W przypadku dzieci, które ukończą 18 lat w maju 2024 roku lub później, świadczenie zostanie automatycznie przyznane do ich 19. urodzin lub do wygaśnięcia ważności zaświadczenia o edukacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Rodzice, których dzieci aktualnie uczęszczają na pełnoetatowe zajęcia edukacyjne i posiadają ważne zaświadczenie o edukacji, nie muszą ponownie składać wniosku o świadczenie. Wszelkie niezbędne aktualizacje i procedury zostaną przekazane przez Departament Ochrony Socjalnej.