Znaczący wzrost płacy minimalnej w Irlandii - Budżet 2024

W budżecie na rok 2024 w Irlandii spodziewany jest znaczący wzrost płacy minimalnej.

Według najnowszych informacji, w budżecie na rok 2024 w Irlandii spodziewany jest znaczący wzrost płacy minimalnej.

Płaca minimalna w Irlandii

Zalecane podwyżki mają być znacznie większe niż to, co mieliśmy okazję obserwować przez ostatnie dwa lata i znacznie wyższe od wskaźników inflacji.

Po silnych sygnałach, że pracownicy w całym kraju nadal borykają się z kryzysem kosztów życia, istnieją mocne wskazania, że płaca minimalna na poziomie krajowym zostanie znacząco podniesiona w Budżecie 2024.

W trakcie letnich miesięcy pojawiły się informacje z rządowych źródeł, że Komisja ds. Niskich Płac zaleca znaczący wzrost płacy minimalnej w tegorocznym budżecie:

Więcej: Płaca minimalna w Irlandii – jest zapowiedź podwyżki

W roku 2021 krajowa płaca minimalna wynosiła 10,20 euro za godzinę. W styczniu 2022 roku wzrosła ona do 10,50 euro, a bardziej znaczący wzrost w roku 2023 doprowadził do obecnej stawki 11,30 euro.

Minimum Wage w Irlandii

W sumie od 2021 roku płaca minimalna wzrosła o 1,10 euro za godzinę. Jeśli zalecenia Komisji ds. Niskich Płac zostaną przyjęte, zanotujemy wzrost o 1,40 euro na godzinę w roku 2024.

To spowoduje, że Minimum Wage wyniesie 12,70 euro, co oznacza, że pracownicy wykonujący standardowe 39 godzin tygodniowo zarobią o 54,60 euro więcej.

Raport Komisji ds. Niskich Płac na rok 2023 nie został jeszcze opublikowany, ale wiadomo, że zalecenia są rozważane przez rząd „w całości”.

„Żaden minister dotychczas nie odrzucił zaleceń Komisji ds. Niskich Płac”, powiedział jeden z przedstawicieli rządu.