Znaczna podwyżka zasiłków socjalnych w Irlandii - rozmowy budżetowe

Trwają ostatnie rozmowy na temat wysokości zasiłków w Irlandii przed ogłoszeniem Budżetu 2024.

Członkowie rządu prowadzą ostatnie rozmowy na temat zmiany stawek świadczeń socjalnych przed ogłoszeniem Budżetu 2024.

Christmas Bonus w Irlandii

W tegorocznym budżecie oczekuje się między innymi podwójnej wypłaty wszystkich stawek zasiłków socjalnych przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.

Tzw. „bonus świąteczny” (Christmas Bonus) jest stałym elementem ostatnich budżetów, a Minister ds. Ochrony Społecznej, Heather Humphreys, zapewnia, że w tym roku zostanie on wypłacony wszystkim beneficjentom zasiłków, pomimo ostrzeżeń dotyczących dostępnych środków na świadczenia socjalne.

Wstępne rozmowy dwustronne między ministrami rządu a Ministrem ds. Wydatków Publicznych, Paschalem Donohoe, rozpoczęły się w tym tygodniu i zakończą się przed budżetem zaplanowanym na 10 października.

Kwestia pakietu świadczeń społecznych jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów każdego budżetu, a ostateczna decyzja zazwyczaj zapada w ostatniej chwili.

Świadczenia socjalne w Irlandii

W ubiegłorocznym budżecie, ze względu na rekordowe poziomy inflacji, wypłacono jednorazowe dodatki beneficjentom świadczeń socjalnych, takim jak emeryci, opiekunowie, osoby niepełnosprawne czy osoby bezrobotne.

Jednak w tym roku podobny pakiet płatności nie jest już tak prawdopodobny, ze względu na spadające wskaźniki inflacji i malejące wpływy podatkowe.

Rząd jest również świadomy konieczności unikania dalszego podgrzewania inflacji poprzez swoje decyzje budżetowe, jak stwierdzono.

Tymczasem grupy reprezentujące osoby korzystające z zasiłków twierdzą, że rząd powinien zwiększyć stawki o co najmniej 25 euro tygodniowo. Celem wprowadzenia znacznej podwyżki świadczeń socjalnych jest potrzeba uchronienia beneficjentów opieki społecznej przed ubóstwem.