Zwrot pieniędzy dla setek osób w Irlandii - to był błąd systemu

Setki osób w Irlandii mogą spodziewać się zwrotów pieniężnych w najbliższym czasie.

W świetle ostatnich doniesień, setki kierowców w Irlandii mogą spodziewać się zwrotów pieniężnych po tym, jak zostali nieprawidłowo obciążeni za ubezpieczenie swoich pojazdów.

Ubezpieczenie w Irlandii

Problem nadpłat, który sięga kilku lat wstecz, wynikał z nieuwzględnienia przez firmę bonusów za brak zgłoszeń szkód. Firma AXA Insurance potwierdziła, że błąd dotyczył około 400 posiadaczy polis.

W jednym z przypadków, klient Axa został poinformowany o nadpłacie 391 euro na swojej polisie, co teraz podlega zwrotowi. Przyczyną okazał się „błąd systemowy” sięgający 2020 roku, skutkujący rocznymi nadpłatami w wysokości od 83 do 91 euro.

W odpowiedzi na zapytania, Axa wskazała na problem techniczny, a nie ludzki błąd, jako źródło pomyłki. Ten błąd został już naprawiony, a firma zapewnia, że nie wpłynie on na zakres ochrony polisy.

Zwrot pieniędzy

Proces zwrotu pieniędzy, obejmujący również rekompensatę, jest już w toku, a średnia kwota zwrotu wynosi 163 euro. Firma podkreśla swoje zaangażowanie w szybkie rozwiązanie problemu i zadośćuczynienie poszkodowanym klientom.

Ten incydent rzuca światło na szerszą problematykę nadpłat w sektorze ubezpieczeniowym, która wpływa na konsumentów od lat.

Rzecznicy praw konsumenta twierdzą, że klienci ubezpieczeń we wszystkich firmach systematycznie nadpłacali składki, zwłaszcza ci, którzy pozostawali lojalni wobec jednego dostawcy usług.

Badania Banku Centralnego wykazały, że klienci, którzy nie zmieniali ubezpieczyciela przez dziewięć lat lub dłużej, płacili średnio o 14% więcej za ubezpieczenie samochodu i o 32% więcej za ubezpieczenie domu.

Czytaj też: Wzrost składek ubezpieczeniowych w Irlandii