Żywe robaki w jedzeniu - lawina skarg w Irlandii

Łącznie do Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w Irlandii wpłynęło 4058 skarg.

Jak pokazują najnowsze dane, w 2022 roku o prawie jedną piątą wzrosła liczba skarg dotyczących artykułów spożywczych w Irlandii.

Skargi klientów

W porównaniu z rokiem 2021 nastąpił ogromny wzrost liczby połączeń z infolinią Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Irlandii (FSAI). Łącznie wpłynęło 4058 skarg od konsumentów.

Kilka najbardziej szokujących zgłoszeń dotyczyło żywych robaków w smażonym kurczaku, sztucznego paznokcia w czipsach czy brudnego i zakrwawionego plastra opatrunkowego w curry.

Inne skargi dotyczyły kawałku szkła w ziarnach kawy, fragmentu jednorazowej rękawiczki w deserze z herbatników czy opiłków metalu w skrzydełkach z kurczaka.

Najwięcej skarg złożono z powodu nienadających się do spożycia posiłków, w tym niedogotowanego mięsa, pleśni na produktach spożywczych, żywności sprzedawanej po terminie przydatności do spożycia oraz jedzenia podawanego na zimno zamiast na gorąco.

Kontrole

Drugim powodem najczęściej zgłaszanych skarg był brak zachowanych norm higieny. Wymieniono tutaj przypadki takie jak: dostawy ryb pozostawione na słońcu, nadmierna ilość much, brud w lokalach gastronomicznych, odchody gryzoni, brak mydła w łazienkach oraz złe nawyki higieniczne personelu.

W lawinie skarg bardzo duża liczba zgłoszeń dotyczyła także podejrzenia zatrucia pokarmowego, najmniej natomiast skarg wysłano z powodu niepoprawnych oznaczeń na produktach, braku informacji o alergenach czy braku zarejestrowania firmy oferującej produkty spożywcze.

Przedstawiciele FSAI zapewnili, że w całej Irlandii prowadzone są rutynowe kontrole i analizowane są próbki żywności.

Skargi od konsumentów pomagają natomiast w ukierunkowaniu problemu i zapewniają szybkie rozwiązanie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia publicznego.