Bezpłatna wyprawka szkolna w Irlandii - jest odpowiedź premiera

O rozszerzenie rządowego programu w Irlandii apelują rodzice uczniów szkół średnich i organizacje charytatywne.

Premier Irlandii, Leo Varadkar, wypowiedział się na temat planu rozszerzenia programu bezpłatnej wyprawki szkolnej.

Wyprawka szkolna w Irlandii

W ubiegłym miesiącu poinformowano, że Minister Edukacji, Norma Foley, przygotowuje się do rozmów przedbudżetowych w celu pozyskania finansowania na rozszerzenie programu:

Więcej: Bezpłatna wyprawka szkolna w Irlandii – możliwa zmiana przepisów

Taoiseach Varadkar odniósł się do tej kwestii wobec coraz większej presji ze strony opinii publicznej, w tym organizacji charytatywnych.

Według ankiety „Back to school”, przeprowadzonej przez organizację charytatywną Barnardos, aż 50% rodziców szkół podstawowych i 66% rodziców szkół średnich wykazało obawy wobec sprostaniu kosztom wyprawki szkolnej.

Członkowie Barnardos wezwali rząd do rozszerzenia programu bezpłatnych podręczników na uczniów szkół średnich w celu „zapewnienia prawdziwie bezpłatnego systemu szkolnego dla wszystkich dzieci”.

Szkoły średnie w Irlandii

Zapytany o perspektywę rozszerzenia programu na uczniów szkół średnich w ramach Budżetu 2024, premier Varadkar wyraził wątpliwość, czy będzie to możliwe zaraz po wprowadzeniu bezpłatnych podręczników do szkół podstawowych:

Wprowadzenie bezpłatnych podręczników do szkoły podstawowej to duży krok. Czy uda nam się przenieść to do szkół średnich w ciągu zaledwie jednego roku? Nie wiem.
Ale myślę, że z pewnością byłby to cel średnioterminowy.

Szef rządu argumentował przy tym, iż rząd podjął kilka środków w celu obniżenia kosztów utrzymania rodzin, w tym kosztów opieki nad dziećmi czy kosztów opieki zdrowotnej.