Ceny domów w Irlandii - pojawił się wyraźny trend

Rynek nieruchomości w Irlandii znajduje się w kluczowym punkcie zwrotnym.

Rynek nieruchomości znajduje się w kluczowym punkcie zwrotnym. Dane z CSO oraz opinie ekspertów rzucają światło na obecne tendencje i przyszłe perspektywy w Irlandii.

Ceny domów w Irlandii

Zgodnie z najnowszymi danymi CSO, ceny nieruchomości mieszkalnych wzrosły średnio o 5,4% w ciągu ostatnich 12 miesięcy do stycznia br.

W Dublinie ceny domów wzrosły o 4,7%, a mieszkań o 3,9%, z największym wzrostem cen domów w Dublin City (6,2%).

Natomiast regiony poza stolicą odnotowały wzrost cen domów o 6% i mieszkań o 7,4%, z największym wzrostem o 9,5% w regionie środkowego zachodu (Clare, Limerick i Tipperary).

Eksperci rynkowi wskazują przy tym na przyspieszenie trendu wzrostowego. Zwracają uwagę, że ceny poza Dublinem już w tym roku wzrosły o około 5%, a w niektórych obszarach nawet między 5% a 10%.

Nieruchomości w Irlandii

Nie przewiduje się odwrócenia tego trendu w najbliższym czasie. Wpływ mają na to czynniki takie jak spodziewany spadek stóp procentowych oraz zwiększony napływ ludności do kraju.

Kluczowym czynnikiem, który może odwrócić obecny trend wzrostu cen nieruchomości, jest zwiększenie podaży nowych domów i mieszkań.

Eksperci rynkowi podkreślają, że dopóki nie zostanie zaspokojony rosnący popyt poprzez znaczące zwiększenie liczby dostępnych nieruchomości, ceny będą kontynuować swój wzrost.

To z kolei wymaga nie tylko większej aktywności dużych deweloperów, ale także rządowego wsparcia dla mniejszych firm budowlanych, które odegrały istotną rolę w dostarczaniu nowych domów na rynek w Irlandii.