Dodatkowe wsparcie socjalne dla rodzin w Irlandii - potwierdzono datę

To świadczenie socjalne jest kolejnym punktem realizowanego programu wsparcia dla mieszkańców Irlandii.

Przedstawiciele rządu potwierdzili datę wypłaty zasiłku dla rodzin w Irlandii. To świadczenie socjalne jest kolejnym punktem programu wsparcia dla mieszkańców borykających się z wysokimi kosztami utrzymania.

Zasiłek na dziecko – Child Benefit

Dodatkowe 100 euro zasiłku na dziecko w ramach pakietu wiosennego wsparcia finansowego, ogłoszonego przez rząd w lutym, będzie jednorazową wypłatą.

Bonus dla każdego dziecka pobierającego zasiłek rodzinny będzie wypłacony razem z normalnym zasiłkiem w dniu 6 czerwca (pierwszy wtorek miesiąca).

Jednak w przypadku poprzednich wypłat następujących po Bank Holiday, pieniądze były dostępne na kontach kilka dni wcześniej. Jest więc bardzo prawdopodobne, że beneficjenci otrzymają bonus już 2 czerwca czyli w piątek poprzedzający wypłatę Child Benefit.

Świadczenia socjalne w Irlandii

Wśród wiosennego pakietu wsparcia przewiduje się także ogólny bonus w wysokości 200 euro dla osób pobierających zasiłki, który zostanie wypłacony 24 kwietnia:

Więcej: Dodatek socjalny dla tysięcy osób w Irlandii – podano datę

Natomiast dodatek na wyprawkę szkolną Back to School Clothing and Footwear Allowance zostanie uruchomiony w czerwcu, przy czym wnioski będzie można składać jeszcze do 30 września.

W tym roku dodatek na ubrania i buty szkolne wyniesie 260 euro dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Osoby uprawnione do dodatku na ubrania i buty szkolne dla dzieci w wieku od 12 do 22 lat, otrzymają 385 euro.