Emerytura w Irlandii - jest oficjalna data zmian

Zmiany stanowią jedną z najważniejszych reform systemu emerytalnego w historii państwa.

Minister Ochrony Społecznej, Heather Humphreys, oficjalnie zapowiedziała wprowadzenie ustawy Automatic Enrolment Retirement Savings System Bill 2024.

Emerytura w Irlandii

Ustawa ma za zadanie zapewnić solidne podstawy emerytalne dla szerokiej grupy pracujących w Irlandii.

Czytaj też: Przełomowe zmiany w systemie emerytalnym w Irlandii

Od przyszłego roku blisko 800 000 pracowników zostanie objętych nowym systemem oszczędnościowym, co stanowi jedną z najważniejszych reform systemu emerytalnego w historii państwa.

Zmiany mają na celu włączenie do systemu emerytalnego pracowników, którzy dotąd nie mieli dostępu do pracowniczego ani prywatnego planu emerytalnego.

Począwszy od 2025 roku, wprowadzone zostaną składki w wysokości 1,5% brutto pracownika, które będą stopniowo zwiększane co trzy lata, aż do osiągnięcia maksymalnej stawki 6% na pracownika, 6% na pracodawcę, plus 2% od państwa, począwszy od 2034 roku.

System emerytalny w Irlandii

Ustawa, która niedługo trafi pod obrady Oireachtas, umożliwi automatyczny zapis pracowników w wieku od 23 do 60 lat, zarabiających ponad 20 000 euro rocznie.

Ustawa przewiduje również utworzenie Narodowej Agencji Automatycznego Zapisu na Emeryturę (NAERSA), która będzie administrować systemem, dbając o najlepsze interesy uczestników.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość wycofania się lub zawieszenia składek po sześciu miesiącach obowiązkowego uczestnictwa, z automatycznym powrotem po dwóch latach, chyba że zdecydują się na alternatywny plan emerytalny.

Więcej: gov.ie