Organy ścigania w Irlandii będą teraz otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym na temat osób oskarżonych lub skazanych za przestępstwa w innych krajach Unii Europejskiej.

Od 15/03/2021 Irlandia zaczęła korzystać z głównej policyjnej bazy danych Unii Europejskiej. Pierwotnie dostęp do bazy planowano na 01/01/2021.

System Informacyjny Schengen (SIS II) to największy i najczęściej używany system informatyczny dla bezpieczeństwa publicznego w Europie.

Irlandia pozostaje poza strefą Schengen, ale uczestniczy w pewnych ustaleniach dotyczących współpracy policyjnej, które są częścią układu z Schengen.

System zapewnia policji dostęp w czasie rzeczywistym do wpisów dotyczących:

  • podejrzanych o popełnienie przestępstwa,
  • osób zaginionych,
  • skradzionych pojazdów i mienia

Dostęp do tej bazy danych ma ułatwić walkę z przestępcami, terrorystami, pedofilami czy handlarzami ludźmi.

Kontrole paszportowe na granicy z Irlandią zapewnią organom ścigania informacje w czasie rzeczywistym na temat osób oskarżonych lub skazanych za przestępstwa w innych krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtenstein.

Gdy paszport osoby poszukiwanej zostanie zeskanowany w punkcie wjazdu do Irlandii lub gdy jej nazwisko zostanie wyszukane w systemie Garda PULSE, ukażą się wszystkie informacje dotyczące nakazu aresztowania i wydania w celu ekstradycji.

Także informacje z An Garda Síochána dotyczące zgubionych lub skradzionych przedmiotów i pojazdów będą natychmiast dostępne dla policji w 30 krajach należących do systemu SIS II.

Więcej: gov.ie