Ukarani właściciele nieruchomosci w Irlandii zostali zobowiązani do zwrócenia pieniędzy najemcom.

Rada Residential Tenancies Board (RTB) prowadzi obecnie dochodzenie wobec 440 zgłoszonych praw łamania praw najemców w Irlandii.

Kara grzywny

W wyniku ostatnio przeprowadzonego dochodzenia ukaranych zostało dziewięciu landlordów, którzy teraz mają zwrócić pieniądze swoim najemcom. Łączna suma kar wynosi prawie 9 000 euro.

Od 2019 roku ukarano już 38 właścicieli nieruchomości w Irlandii grzywną w kwocie 38 000 euro. Ukarani właściciele zwrócili swoim najemcom 300 000 euro zawyżonego czynszu.

W 90% przypadków właściciele zostali ukarani za nieprzestrzeganie limitów czynszów w strefach czynszu regulowanego (RPZ) i/lub niezarejestrowanie się w RTB, zgodnie z wymogami prawa.

Wynajmujący mogą spotkać się z maksymalną karą grzywny lub sankcją pieniężną w wysokości 15 000 euro i/lub kosztami sądowymi za naruszenie prawa najmu.

Jednak w tych dziewięciu przypadkach właściciele współpracowali i uznali zarzut domniemanego niewłaściwego postępowania na początku dochodzenia. Dzięki temu nałożone kary grzywny i sankcje były mniej dotkliwe.

Ochrona najemców w Irlandii

Czterech landlordów otrzymało pouczenie, a trzech otrzymało pouczenie i grzywnę. Dwóch innych zostało ukaranych grzywną dopiero w wyniku przeprowadzonego dochodzenia.

Przedstawiciele RTB poinformowali, że nazwiska ukaranych właścicieli będą nadal publikowane na stronie internetowej Rady. Ma to być przestrogą dla podobnych nieuczciwych praktyk ze strony innych landlordów w Irlandii.

Czytaj też: Poznaj swoje prawa – specjalna kampania dla najemców w Irlandii